maandag 10 oktober 2011

bloghoppen

Hier in casa Sannie is het weer ziekentijd, Martijn mijn jongste ligt met koorts op de bank en zo heel af en toe komt er geluid uit, maar het meeste van de tijd ligt hij tussen wakker en slapen in. Hij wil veel kroelen en knuffelen en ik loop dus een beetje tussen de bank en de pc heen en weer. Dus heb ik me voorgenomen om vandaag maar een dagje te gaan surfen op het web, naast het knuffelen en kroelen.
Ik begin dan bij een blog van iemand en dan klik ik weer op haar favoriete links/blog en zo kom je vaak op de meest leuke en verassende blogs.
Zo ook nu weer, ooit in het verleden ben ik met atc’s bezig geweest, en mijn verzameling ligt netjes in de kelder te wachten totdat die weer naar boven mag. De laatste tijd heb ik er aan zitten denken om dit weer op te pakken, maar nadat ik op de blog van Ellie’s ATC kwam, weet ik zeker dat ik het weer ga oppakken. Via haar blog kwam ik op de blog van Katzelkraft, waar verschillende stempelaars uit de hele wereld elke week diverse dingen laten zien.

Via Katzelcraft kwam ik op de blog van Just Jolanda, die naast al haar mooie tags en kaarten , ook nog eens de beschrijvingen erbij plaatst, zodat je al die kunstwerkjes ook zelf kan maken. Een soort miniworkshopjes zeg maar. Via haar site huppa door naar Paulien’s- Chamber-of-art. ook weer een waanzinnig leuke blog met super veel idee├źn. De linken naar hun blogs staan in de lijst met blogs die ik volg .
Veel van de spullen die Pauline en Jolanda gebruiken heb ik ook al jaren in de kast staan, en tja dat gebeurt er bij mij dus…. Het staat in de kast, en dan kijk ik ernaar…..en dan ga ik bedenken wat ik er mee kan….. en dan blijft het alsnog in de kast. Niet omdat ik er geen inspiratie mee heb, maar meer omdat ik dan toch sneller kies voor cute kaarten omdat dit “makkelijk”is en schoon. Veel van de technieken die pauline en jolanda gebruiken die geven wat meer “viezigheid”dus kies ik vaak toch voor het wat schonere werk, terwijl dit jammer is want de resultaten zijn wel vaak erg leuk en verassend. Ik moet mezelf dus achter mijn broek aan gaan zitten zitten om meer te doen met mijn materialen. Dus let op waxpapier, inkten, heatgun, embossingpoeders, sponsjes, gesso etc , here i come !!!!


Here at casa Sannie its a bit of a hospital, Martijn my youngest son is laying on the couch with a fever. Once and a while a sound comes from him, but most of the time he is between awake and sleep. He wants to hug and cuddle a lot and I’m running between the couch and the PC. So today is just the perfect day for a bit of web surfing, between all the cuddling and hugging.
I start of on a blog of someone and then I click on one of her favorite links / blog, you often run in to the most surprising and funny blogs.
Here are a few blogs that I want to share with you today. In the past I have been working with ATC's, and my collection is neatly in the basement waiting for me to pick it up again. Lately I have been thinking of expand my collection of atc’s, but after seeing the ATC’s that where on Ellie's ATC blog, I'm sure I'm going to start making ATC’s again. Through her blog I found the blog of Katzelkraft where different stamp artists from around the world every week show different things.

Through Katzelcraft I came to the blog of Just Jolanda, beside her beautiful tags and cards, she also writes down all the descriptions of them, so it’s easy to make all these pieces of art yourself.
I call it mini workshops. Through here site I landed on Paulien's-Chamber-of-art. also an incredibly neat blog with many great ideas. The link of all those blogs are in the list of blogs that I follow.
Many of the items that Pauline and Jolanda use, I have them to but they have been standing in my closet for years. And this is what happends here .... It's in my closet, and I look at them ... .. I think of all the great thinks that I can do with them ...... and it remains still in the closet. Not because I don’t have any inspiration, but because it’s faster to make a “cute” card, and it’s "easy" and clean. Many of the techniques that Pauline and Jolanda use give some more "dirt" so I often choose for the more clean way of card making. This is really a shame because the results of the “dirty” way are often surprising and fun. So I have to push myself to try out more of the other materials and make art with them. Beware waxpapier, inks, heatgun, embossing powder, sponges, gesso and etc. Here I come!!

Geen opmerkingen: